Ana Sayfa

Merkezimiz, ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu terminoloji sınıflama ve kodlamaları geliştirmek, uluslararası kabul görmüş sınıflama ve kodlamalardan uygun olanları Türkiye şartlarına göre uyarlamak, bu terminoloji sınıflama ve kodlamaların kullanıcılarını bir araya getirerek değişen ihtiyaçları ve değişen koşulları saptamaya yönelik çalışmaları multidisipliner bir ekiple yapmak amacıyla kurulmuştur.

Günümüzde sağlık hizmetlerinin var olmasının yanında sunulan hizmetin kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Kalitenin değerlendirilmesi için birbirine benzeyen hizmetlerin birarada sınıflandırılması, zorluk derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Aynı yaklaşım sağlık hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarının değerlendirilmesi için de geçerlidir. Hizmet sunucuları bu bilgiler ışığında hizmet kalitelerini arttırmak ve maliyet etkili hizmetler sunmak olanağına erişeceklerdir. Geri ödeme kurumları da yine bu bilgiler ışığında kaliteli hizmeti teşvik edecek geri ödeme yöntemlerini hayata geçirebileceklerdir.

Sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanımı için varolan durumu değerlendirme çalışmalarına; bu çalışmalar için de uluslararası karşılaştırılabilirliğe sahip sınıflama ve kodlama sistemlerine gereksinim bulunduğu gerçekliğinden hareketle, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konularda bilgi ve hizmet üretmek üzere çalışmalarına başlamıştır.

Saygılarımızla.

Duyurular

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUSKAM)